Privacybeleid

Privacybeleid PodaLink

Laatst bijgewerkt: 26/06/2024

1. Inleiding

PodaLink, gevestigd op C-Mine 12, 3600 Genk, stelt u middels dit privacybeleid in kennis van onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens bij het gebruik van onze diensten. We streven ernaar om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Welke gegevens verzamelen we?

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer)
 • IP-adressen en toestelinformatie
 • Gegevens die u verstrekt via ons contactformulier

2.2 Hoe gebruiken we uw gegevens?

 • Om met u te communiceren en op uw vragen te reageren
 • Om onze diensten te leveren en te verbeteren
 • Om de veiligheid en integriteit van onze website te waarborgen

2.3 Rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

a) Toestemming (Artikel 6(1)(a) AVG)
b) Uitvoering van een overeenkomst (Artikel 6(1)(b) AVG)
c) Wettelijke verplichting (Artikel 6(1)(c) AVG)
d) Gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1)(f) AVG)

2.4 Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

PodaLink verkoopt uw gegevens niet aan derden. We delen uw gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Contactformulier en toestemming

Wanneer u ons contactformulier invult en verzendt, geeft u expliciet toestemming voor het verwerken van de door u verstrekte gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om uw vraag of verzoek te behandelen en om met u te communiceren.

Door het contactformulier in te dienen:

 • Stemt u ermee in dat wij uw gegevens verwerken zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • Begrijpt u dat deze toestemming vrijwillig is en dat u deze op elk moment kunt intrekken door contact met ons op te nemen.

Wij bewaren de via het contactformulier verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het beantwoorden van uw vraag of het afhandelen van uw verzoek, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die een langere bewaartermijn vereisen.

5. Cookies en vergelijkbare technologieën

5.1 Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.

5.2 Cookiebeleid

Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

6. Cloudflare Turnstile

We gebruiken Cloudflare Turnstile op onze website om echte gebruikers van bots te onderscheiden en te beschermen tegen aanvallen en spam. Cloudflare Turnstile verzamelt en evalueert gegevens zoals IP-adressen, browserinformatie en sessiegegevens. Deze gegevens kunnen worden verzonden naar de VS, waar ze worden beschermd door EU-standaardcontractbepalingen.

Voor macOS- en iOS-gebruikers wordt menselijke identificatie uitgevoerd via private access tokens zonder gebruikersgegevens te verwerken. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op ons legitiem belang in de beveiliging van de website en is gerechtvaardigd volgens Artikel 6 (1) (f) AVG.

Voor meer informatie, raadpleeg Cloudflare’s privacybeleid.

7. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te vragen in uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen
 • Uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

8. Websiteanalyse

8.1 Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Google Analytics verzamelt geanonimiseerde gegevens over websitebezoeken. Wij hebben alleen toegang tot geaggregeerde gegevens die Google ons toont via hun dashboard en rapporten. Deze informatie omvat bijvoorbeeld:

 • Het aantal bezoekers op onze website
 • Welke pagina’s het meest worden bezocht
 • Hoe lang bezoekers gemiddeld op onze website blijven
 • Via welke kanalen bezoekers onze website vinden

We gebruiken deze geaggregeerde informatie om te begrijpen hoe onze website presteert en hoe we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. We hebben geen toegang tot individuele gebruikersgegevens en maken geen individuele gebruikersprofielen.

8.2 Uw keuzes met betrekking tot Google Analytics

Hoewel wij de gegevensverzameling door Google Analytics niet direct kunnen controleren, kunt u als gebruiker wel stappen ondernemen om het verzamelen van uw gegevens te beperken:

 1. U kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on gebruiken.
 2. U kunt cookies uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics werkt en hoe u uw gegevens kunt beheren, raden we aan om Google’s privacybeleid te raadplegen.

9. Cybersecurity health check survey

De cybersecurity health check is ontworpen om na te gaan hoe het gesteld is met uw beveiliging op het vlak van IT. De vragen richten zich op verschillende aspecten van cybersecurity, waaronder netwerkbeveiliging, toegangsbeheer, gegevensbescherming, en responsplannen voor incidenten.

9.1 Welke informatie verzamelen we?

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres

9.2 Hoe gebruiken we deze informatie?

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en om de resultaten van de survey te koppelen aan de deelnemer. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en worden alleen intern gebruikt om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

9.3 Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

9.4 Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Neem contact met ons op als u van deze rechten gebruik wilt maken.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

11. Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, of om uw toestemming in te trekken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@podalink.be.